برچسب - عیب یابی برنامه و گرفتن خروجی در حالت Debug