برچسب - بررسی نصب بودن یک برنامه در بیسیک فور اندروید