برچسب - آموزش لود آیتم های دیتابیس به صورت دسته ای